CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ EN-1090

Definicja producenta balustrady: firma produkująca we własnym zakresie komponenty balustrad włącznie z importerem z krajów trzecich (wyłączone kraje UE i Turcja). Producentem jest również firma wprowadzająca zmiany we właściwościach użytkowych stosowanego produktu tj. spawanie, cięcie, wiercenie, gięcie. W obu przypadkach firmy są zobowiązane do wprowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzonej stosownym certyfikatem oraz wydania Deklaracji właściwości użytkowych na wyprodukowaną balustradę lub komponent/prefabrykat.

Każda firma pośrednicząca w sprzedaży elementów balustrad i magazynująca towary we własnym składzie magazynowym jest zobowiązana do wprowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Ustawodawca nakazuje kontrolę jakości produktu przy wejściu na magazyn oraz potwierdzenie zachowania właściwości użytkowych produktu po zakończonym transporcie na linii producent-handlowiec oraz ponowną kontrolę w trakcie sprzedaży i wydania towaru. Zgodnie z zapisami zawartymi w ZKP magazyn musi być prowadzony w takim stopniu, aby materiały w nim przetrzymywane nie utraciły swojej jakości i właściwości użytkowych.

Deklaracja właściwości użytkowych może być wydana na podstawie wcześniejszej Oceny technicznej balustrady (wydanej np. przez ITB) oraz Krajowego certyfikatu. Krajową ocenę techniczną oraz certyfikację należy wykonać dla każdego wzoru balustrady oferowanej klientowi. Jeżeli producent balustrady wykonuje balustrady w zakresie prac spawalniczych to dodatkowo musi uzyskać Spawalnicze świadectwo kwalifikacji oraz Certyfikat oceny procesu spawalniczego. Procesy spawalnicze powinny być wykonywane przez uprawnionych do tego spawaczy.

Wszystkie wyżej wymienione kwestie zostały przez Nas spełnione i potwierdzone otrzymanym certyfikatem po pozytywnym audycie zewnętrznym, przeprowadzonym przez jedną z największych i najlepszych jednostek certyfikujących TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.