Przejdź do treści

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ EN-1090

Definicja producenta balustrady: firma produkująca we własnym zakresie komponenty balustrad włącznie z importerem z krajów trzecich (wyłączone kraje UE i Turcja). Producentem jest również firma wprowadzająca zmiany we właściwościach użytkowych stosowanego produktu tj. spawanie, cięcie, wiercenie, gięcie. W obu przypadkach firmy są zobowiązane do wprowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzonej stosownym certyfikatem oraz wydania Deklaracji właściwości użytkowych na wyprodukowaną balustradę lub komponent/prefabrykat.

Jeżeli producent balustrady wykonuje balustrady w zakresie prac spawalniczych to dodatkowo musi uzyskać Spawalnicze świadectwo kwalifikacji oraz Certyfikat oceny procesu spawalniczego. Procesy spawalnicze powinny być wykonywane przez uprawnionych do tego spawaczy.

Wszystkie wyżej wymienione kwestie zostały przez Nas spełnione i potwierdzone otrzymanym certyfikatem po pozytywnym audycie zewnętrznym, przeprowadzonym przez jedną z największych i najlepszych jednostek certyfikujących TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.   Dzięki posiadanemu przez nas certyfikatowi otrzymujecie Państwo wyrób spełniający wymogi  i nie narażacie się na ryzyko dodatkowych kosztów w przypadku braku akceptacji balustrad przez Inspektora w trakcie odbioru budynku.